Zakończenie otwartego polowania

  • UWAGA!
    W przypadku dokonania odstrzału najpierw należy wprowadzić do systemu tusze.
    Po zakończeniu polowania nie będzie można zmienić wpisu.

Simulator Screen Shot - iPhone 5s - 2018-06-20 at 21.10.30.png

Otwarte polowanie, które się rozpoczeło można zakończyć. Rozpoczęcie polowania nastepuje automatycznie w dniu i o godzinie ustalonej przy jego tworzeniu - otwieraniu.

W zależności od konfiguracji otwarte polowania można samemu zakończyć jeszcze przed ustalonym w systemie (2) (7) czasem zakończenia polowania.

 

Gdy w systemie jest ustawione automatyczne zakończenie polowania po określonym czasie, to należy pamiętać żeby przed upływem tego czasu wszystkie odstrzały były już wprowadzone. System pozwala na ustawienie automatycznego zakończenia w zakresie od 1-nej minuty do 720-stu minut (12h) po upływie terminu wynikającego z danych o otwartym polowaniu.

Po wprowadzeniu zwierzyny, dodatkowych zdęć i wszystkich uwag otwarte polownie można zamknąć (zatwierdzić) klikając w przycisk "Zakończ polowanie".

Informacje jakich wymaga system od nas aby zakończyć polowanie:

  • data zakończenia
  • czas zakończenia
  • ilość strzałów
  • uwagi

Zamykając polowanie samemu system zapyta nas o czas zakończenia, w przypadku gdy zapisany w systemie czas zakończenia będzie przyszły, system zaproponuje jego aktualizację. Dodatkowo przy zamykaniu polowania należy podać ilość oddanych strzałów oraz można dodać swoje uwagi.

Po zakończeniu polowania system poinformuje nas o udanej operacji komunikatem "Zakończono polowanie". Polowanie zniknie z listy otwartych polowań, a będzie jedynie dostępne z głównego menu "Moje Polowania".


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep