Wybór otwartego polowania

Wpis nowego pzyskania rozpoczynamy od wyboru otwartego polowania.

Przed przystąpieniem do wpisania pozyskania najpierw musimy odnaleść własne, otwarte polowanie.

Wyszukanie polowania najlepiej jest rozpocząć z głownego menu aplikacji wybierając ikonę "Moje Polowania".

Po wybraniu jej aplikacja pokaże aktualnie otwarte polowania. Wybieramy z listy odpowiednie polowanie i rozpoczynamy wpisywanie pozyskania.

W systemie możemy mieć wiele otwartych polowań, wszystko zależy od nas samych i polityki prowadzenia PZŁ EKEP™ w danym Kole (7) lub Kołach w których polujemy gościnnie.


(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep