Wybór mapy obwodu i zapisywanie ustawień

Simulator Screen Shot - iPhone 8 - 2019-07-13 at 21.08.08.png

Aplikacja PZŁ EKEP™ pozwala na zapisywanie ustawień wyświetlania map obwodów łowieckich Koła.

Wchodząc w menu aplikacji "Obwody łowieckie" aplikacja wyświetla pierwszą zapamiętaną mapę, czyli mapę ostatnio wybranego obwodu i zapisanego przyciskiem "zapisz ustawienia mapy".

Aby wybrać nową mape obowdu należy nacisnąć przycisk menu znajdujacy się na górze, po prawej stronie mapy. Wybranie przycisku powoduje pojawienie się ekranu "Opcji mapy" gdzie można skonfigurować ustawienia i je zapisać.

Na samej górze "Opcji mapy" znajdziemy menu wyboru mapy obwodu. Wybierając obwód z listy ustalamy aktywną mapę. Doadtkowo, na wybranej mapie możemy oznaczyć:

  • lokalizację rewirów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7),
  • swoją lokalizację,
  • lokalizację swojego pojazdu wykorzystującą połozenie telefonu do jej oznaczenia
  • lokalizację pojazdu z wykorzystaniem DONGLA TTS BOX podłączonego do złącza serwisowego OBDII w samochodzie, a skonfigurowanego w Systemie dla Kół (2) (7) do wykorzystania w Kole,
  • lokalizacje wybranych rejestrów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7)

 


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep