Składki - podgląd aktualnych rozliczeń

Podglad rozliczeń z Kołem

Wchodząc przez menu główne aplikacji do zakładki "Składki" znajdziemy informacje na temat naszych aktualnych rozliczeń z Kołem i Stowarzyszeniem PZŁ. Wszystkie dane prezentowane na ekranie aplikacji sa pobierane z Systemu dla Kół (2).


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.