system  jEKEP™ - to więcej niż system dla Kół

  • brak dostępu do danych koła osób trzecich
  • wzajemny szacunek
  • poszanowanie prawa do prywatności i własności
  • normalne biznesowe podejście

system.ekep.eu ..."zgodnie z tradycją, dla przyrody, dla myśliwych"....

Nowa wersja systemu dla kół współpracująca z aplikacjami jEKEP™ (1) oraz jExchange™, zintegrowana z pogotowiem postrzałkowym i pomocą koleżeńską postrzalki.pl oraz z mapą sprzedaży bezpośredniej zarządzaną online przez same koła miesozlasu.pl

Aby rozpocząć pracę z system.ekep.eu należy załozyć konto dla koła. Są dwie możliwości:

  • rejestracja koła przez NIP - tutaj
  • rejestracja kołą z wykorzystaniem wyeksportowanych danych z systemu dla Kół - tutaj

Po założenu konta osoba rejestrująca koło na swój mail otrzyma informację o założeniu koła - w przypadku nieotrzymania maila warto sprawdzić czy nie został on skierowany do SPAM.

Po zarejestrowaniu koła - czy poprzez NIP czy poprzez import danych - osoba rejestrująca ma rolę tylko Administratora KŁ - inne role juz musi sobie nadać sama np. rolę Łowczego. Po nadaniu sobie dodatkowych rół należy wylogować się i ponownie zalogowac do systemu.

 


(1) akutalne wersje aplikacji jEKEP™

Aktualnie dostępna jest wersja 1.16-nu aplikacji na urządzenia Android, oraz wersja 1.10.Xi na system iOS. Wersja 1.10.Xi na iOS udostepniona jest też poprzez aplikację Testflight.
Rejestracja do grupy testerów PZŁ jEKEP testflight jest możliwa w systemie dla Kół Łowieckich, zapraszamy.

jEKEP™ wersja Android

jEKEP™ wersja iOS