Definiowanie zobowiązań wobec koła

Myśliwi - definiowanie zobowiązań wobec koła

Sekretarz koła ma możliwośc zdefiniowania listy zobowiązań - nie koniecznie finansowych, jakie koło nakłada na członków koła np. uchwałami zarządu.

Funkcjonalność definiowania zobowiązań nakładanych przez koło na jego członków jest dostępna dla użytkowników z rolą Sekretarz i pozwala między innymi na stworzenie mechanizmu kontroli przyjętych uchwał w ramach koła.

W zależności od przyjętych postanowień system pozwala na określenie:

  • czy dane zobowiązanie jest pokazywane przy wystawianiu upoważnień,
  • czy dane zobowiązanie z definicji jest spełnione, a wybiera się tylko w sytuacji gdy nie jest
  • czy dane zobowiązanie z definicji jest nie spełnione, a wybiera się tylko w sytuacji gdy jest spełnione.


Użytkownik posiadający rolę Sekretarza ma dostęp do listy zobowiązań wszystkich myśliwych w kole.

Dodatkowo, na liście zobowiązań koła sekretarz ma możliwość zwolnienia wybranego myśliwego  z danego zobowiązania.