Rozliczenie finansowe polowania

 • wystawianie fakur i rachunków
 • rozliczanie polowań zbiorowych
 • rozliczanie polowań indywidualnych

Po wyborze z menu -> Rozliczenie finansowe polowania na ekranie pojawia się lista polowań dla wybranego sezonu. Na liście widoczne są polowania zbiorowe oraz polowania indywidualne. Przy kazdym polowaniu podano informację o aktualnym stanie jego rozliczenia.

Polowania oznaczone jako "Do zatwierdzenia"  są polowaniami, które zatwierdza skarbnik w następnym kroku. 

Dodatkowo, nad listą dostępne są przyciski:

 • Odświerz
 • Podgląd realizacji rozliczenia MP
 • Rachunki/faktury MP
 • Rachunki/faktury myśliwych
 • Rachunki/faktury sprzedaż bezpośrednia
 • Rachunki/faktury inne
 • Rachunki/faktury PIW
 • Przeznaczone na koło