Konfiguracja typu wplat do rozliczeń prac gospodarczych

Rozliczanie prac gospodarczych_Screenshot 2024-05-19 at 11.07.05.png

Protokoły z prac gospodarczych zbierają informacje o wartości wykonanych czynności. Odpowiednie skonfigurowanie typu wpłat może ułatwić proces rozrachunków z Myśliwymi,

W system.ekep.eu został wprowadzony mechanizm pokazujący na ekranie komputera wartość wyrażoną w złotówkach wszystkich prac danego myśliwego w sezonie.
 

Aby system pokazywał informacje o pracach gospodarczych użytkownik posiadający uprawnienia skarbnika musi przy wybranym przez siebie typie wpłaty wybrać checkbox "Rozliczaj w oparciu o protokoły z prac gospodarczych".

 

 

W tym celu należy utworzyć nowy lub wybrać z Menu -> Wpłaty -> Konfiguracja jeden z typów prac, który chcemy uznać za ten, którym będziemy kontrolowali i weryfikowali rozrachunki związane z pracami gospodarczymi. Tak wskazany typ będzie obok siebie miał wyświetlane informacje związane wyłącznie z protokołami gospodarczymi z wybranego sezonu oraz znajdującymi sie w stanie "Zatwierdzony"

 

Poniżej przedstawione sa przykładowe sposoby wyświetlania informacji o wykonanych i zatwierdzonych pracach gospodarczych w podsumowaniu widocznym w Menu -> Wpłaty -> Zobowiązania