UWAGA !!!
Mamy smutną wiadomość dla użytkowników Systemu dla Kół - ZG PZŁ kontynuuje działania poprzedników. System dla Kół pozostaje bez wsparcia, a negocjajcje w sprawie przywrócenia TORN™ dostępu do własnego oprogramowania zakonczyły się fiaskiem.


Stanowisko firmy TORN™ z dnia 24 lipca 2024 - zakończenie współpracy z ZG PZŁ po 22 latach.

Stanowisko firmy TORN™ z dnia 28 lutego 2024 - przypomnienie o niespełnieniu przez ZG PZŁ wymienionych w nim kluczowych warunków uznawanych przez cywilizowane organizacje za oczywiste.


Inwentaryzacja zwierzyny drobnej
Dodano w systemie jEKEP™ możliwość inwentaryzacji zwierzyny drobnej. Zliczanie zwierzyny dostępne jest również w aplikacji mobilnej jEKEP™.
Funkcjonalność pozawala m in. na utworzenie tras przejazdu, zliczanie zwierzyny a następnie tworzenie raportu podsumowującego.
.

Opis funkcjonalności tutaj.

UWAGA !!!
Koła które opłaciły abonament mogą pobrać FV w menu -> Faktury EKEP

Przeniesienie koła do system.ekep.eu z zachowaniem ciągłości w upoważnieniach i odstrzałach jest możliwe nawet w trakcie aktywnego sezonu.


Opłacony przez koło abonament obejmje zarówno dostęp do PZŁ EKEP w Systemie dla Kół, jak i dostęp do pełnej funkcjonalności system.ekep.eu oraz aplikacji mobilnych jEKEP™

Aby zarejestrować Koło Łowieckie tylko w oparciu o NIP kliknij... tutaj
Rejestracja dla kół którym udało się zrobić  eksport danych , prosimy spróbować...tutaj.


 Po zarejestrowaniu koła - czy poprzez NIP czy import danych - osoba rejestrująca ma rolę tylko Administratora KŁ - inne role juz musi sobie nadać sama np. rolę Łowczego 
nie trzeba już dzwonić do ZO :)


Nowy system posiada mechanizmy wspierające przenoszenie danych.

Do system.ekep.eu bedą mieli dostęp wyłącznie myśliwi - ZG PZŁ nie ma do niego dostępu
Gwarantujemy normalne biznesowe podejście, wzajemny szacunek oraz poszanowanie prawa do prywatności i własności.


UWAGA !!!

Oficjalne Partnerstwo jEKEP™ z SMSAPI - Specjalna oferta dla myśliwych!
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu oficjalnego partnerstwa z firmą SMSAPI, świadczącą usługi masowych i zautomatyzowanych wysyłek SMS.
W ramach współpracy przygotowaliśmy ofertę specjalną dla Kół Łowieckich, która pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie naszych systemów informatycznych. Integracja jest gotowa do użytku w naszym systemie - więcej informacji tutaj.

Korzyści dla Kół Łowieckich:
  • Szybka komunikacja: Dzięki SMS-om szybko i skutecznie powiadomicie Państwo członków Koła o nadchodzących polowaniach, zebraniach czy innych ważnych wydarzeniach
  • Atrakcyjne stawki: Specjalne ceny na wysyłki SMS tylko dla użytkowników jEKEP™ i EKEP™
  • Eksperckie wsparcie: Bezpłatne konsultacje z ekspertami w zakresie komunikacji SMS
  • Bez zobowiązań: Możliwość przetestowania usług SMSAPI bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
Aby skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, prosimy o rejestrację w SMSAPI przez podany link: www.smsapi.pl/rejestracja/EKEP

Z wyrazami szacunku,
Zespół jEKEP™
UWAGA !!! UŻYTKOWNICY iOS wersja 17

Aplikacja PZŁ EKEP™ przestała działać po aktualizacji z iOS 16 na iOS 17, w związku z tym zapraszamy do pobrania wersji jEKEP™ z AppStore tutaj

UWAGA !!! UŻYTKOWNICY Androida

Aplikacja PZŁ EKEP™ nie będzie już rozwijana również na Androida,
Google 1 września 2023 oficjalnie zablokował deweloperom możliwość publikacji aplikacji dla starszych wersji systemów. Na szczęscie jeszcze nie zablokował możliwości ich uruchamiania użytkownikom.
Na wszelki wypadek proponujemy zainstalowanie wersji jEKEP™ do pobrania tutaj. Na telefonie można mieć jednocześnie PZŁ EKEP™ oraz jEKEP™

Konfiguracja koła dla jEKEP™ i PZŁ EKEP™

  • UWAGA!
    "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” wypełniony i podpsiany wraz z oświadczeniem i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych można wysłać na adresy pzlow@pzlow.pl i macierzystego Zarządu Okregowego.

KONFIGURACJA PZŁ EKEP™ wlączenie konfiguracji systemu elektronicznej książki polowań

Aby Koło mogło korzystać z aplikacji musi włączyć konfigurację dla elektronicznej książki ewidencji polowań.

Aby korzystać z elektronicznej książki ewidencji polowań i aplikacji jEKEP™ oraz PZŁ EKEP™ należy ją najpierw skonfigurować. W tym celu osoba uprawniona przez administratora (często osobami uprawnionymi są sekretarz lub łowczy koła) po zalogowaniu się do Systemu dla Kół PZŁ(2)(7) wybiera z menu po kolei Menu->koło łowieckie->konfiguracja koła-> EKEP

Aby funkcjonalność EKEP była aktywna, należy ustawić pierwszą pozycję na TAK i zapisać. Po zapisaniu, pojawi się poniżej lista opcji dla aplikacji jEKEP™ którymi koło może spersonalizować swoją elektroniczną książkę ewidencji polowań.

 

System korzysta z elektronicznej książki ewidencji polowań(EKEP):

EKEP: wymagaj podania daty zakończenia przy zapisie:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: dostępny rejon polowania "INNE":

EKEP: Zatwierdzaj automatycznie polowanie po upływie czasu od zakończenia:
wartość '0' = nie zatwierdza automatycznie
min.
EKEP: Powiadom 12h po zakończeniu polowania o braku zatwierdzenie:
Powiadomienie jak w "EKEP wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu".

EKEP: Dokonaj wypisu z polowania utworzonego dnia poprzedniego o godzinie 9:
Jeżeli myśliwy utworzy polowanie nie podając daty zakończenia to o godzinie 9 dnia następnego zostanie wypisany z łowiska.

EKEP: pozwalaj na zapis gdy zakończone polowania nie są zatwierdzone:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: pozwalaj na zapis na tylko jedno polowanie:
na kolejne polowanie można sie zapisać dopiero po zakończeniu aktualnego
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: Zapis na kolejne polowanie możliwy dopiero po przerwie od zakończenia wcześniejszego:
wartość '0' = nie wymagaj przerw
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: Rozpoczęcie polowania możliwe dopiero po pewnym czasie od momentu dokonania wpisu:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: maksymalny czas trwania polowania
0 - bez limitu
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
godz.
EKEP: maksymalny czas po jakim można się wypisać z polowania
0 - bez limitu, wypisując się z polowania o tyle będzie można cofnąć czas zakończenia polowania
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: maksymalna liczba rewirów na jaką może zapisać się myśliwy na polowaniu:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do łowczemu:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do vce-łowczemu:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do sekretarzowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do skarbnikowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do prezesowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do vce-prezesowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu(np. zapis/wypis):
Pamietaj że wybierając jedną z opcji (email/sms) wszystkie osoby korzystające z książki(goście również) muszą posiadać i korzystać na bieżąco z danego kanału komunikacji

EKEP: pozwalaj na zapis:

EKEP: zezwól na zapis tylko jednemu myśliwemu w:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia


EKEP: wymagaj podania formy poroża przy zapisie:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj podania lokalizacji przy dodaniu odstrzału zwierzyny:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj podania wagi przy dodaniu odstrzału zwierzyny grubej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny grubej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu Dzika:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny drobnej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: Zablokuj możliość usuwania dodanych zwierząt z książki:
W przypadku pomyłki zwierzę będzie mógł usunąć jedynie Łowczy

EKEP: pokazuj załączone zdjęcia wszystkim myśliwym:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Gdy "nie" dostęp do podglądu ma osoba dodająca zdjęcie oraz łowczy.

EKEP: Nie pokazuj historii polowań myśliwym:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Podgląd mają wyznaczenii i myśliwy polujący

EKEP: pokazuj historię polowań łowczemu:
EKEP: pokazuj historię polowań vce-łowczemu:
EKEP: pokazuj historię polowań sekretarzowi:
EKEP: pokazuj historię polowań skarbnikowi:
EKEP: pokazuj historię polowań prezesowi:
EKEP: pokazuj historię polowań vce-prezesowi:
EKEP: Pokazuj zakończone polowania członkom koła:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Ma podgląd do aktualnych polowań oraz swoich przeszłych

EKEP: Pokazuj zakończone polowania gościom koła:
Ma podgląd do aktualnych polowań oraz swoich przeszłych

EKEP: pozwalaj na zmianę części danych przez 24h po zakończeniu polowania:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Dane dotyczące wagi i informacji z punktu skupu przez myśliwego który pozyskał zwierzynę.

Wniosek o dostęp do SYSTEMU KŁ (0.1 MB application/pdf) Oświadczenie dotyczące danych osobowych (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep